Skip to main content

Professional voor secretariële en projectmatige ondersteuning
Welkom
Herkent u zich hierin
Aangeboden diensten
Uw voordelen
Tarieven
Wie is S.E.L.
Mijn referenties
Contact opnemen
Uw tariefmogelijkheden
 

U kunt deze ondersteunende diensten op afstand op drie manieren bij mij afnemen. U kunt zelf kiezen welke optie het beste bij u past.
U kunt mij zo vaak of zo weinig inschakelen als u zelf wilt.

 

Optie 1: Uurtje factuurtje


Wanneer u incidenteel iemand nodig heeft voor het verrichten van een aantal werkzaamheden, dan kunt u daarvoor een ervaren professional inhuren.
Eén telefoontje is voldoende om te inventariseren wat u nodig heeft en ik zorg dat die werkzaamheden voor u uitgevoerd gaan worden.
Er wordt eenmalig een overeenkomst opgesteld en na ondertekening van de overeenkomst kan ik daadwerkelijk voor u aan de slag.
Wij hanteren een betalingstermijn van 2 weken na factuurdatum.

 

Optie 2: Urenabonnement

 

Indien u meer structureel iemand wilt inhuren voor ondersteunende diensten, dan kan het aantrekkelijker zijn een urenabonnement te nemen.
U koopt dan namelijk een aantal uren per maand in.
Deze uren zijn één maand geldig en u bepaalt in gezamenlijk overleg hoe u de ingekochte uren gebruikt.

U krijgt een gunstiger tarief naarmate u meer uren per maand afneemt, met een minimum van 25 uur per maand. 
Ik factureer iedere maand en hanteer een betalingstermijn van 2 weken na factuurdatum.

Als er meer uren nodig zijn dan vermeld in het abonnement, dan worden deze tegen hetzelfde tarief gefactureerd.

 

 

Optie 3: Projectbasis

 

Wanneer u eenmalig voor een (kortlopend) project assistentie nodig hebt, dan is optie 3 een geschikte mogelijkheid.

U geeft aan welke taken u verricht wilt hebben en ik maak een inschatting van de uren die daarvoor nodig zullen zijn.

Afhankelijk van de omvang, duur en complexiteit van het project zal een maatwerkofferte worden uitgebracht.

 

Voor ‘betalen per project’ vragen wij 50% betaling bij aanvang van de opdracht.

De andere 50% wordt gefactureerd aan het einde van het project. Als tijdens het project de taken/wensen worden aangepast,

dan kan dit meer of minder werk tot gevolg hebben. Dit wordt dan direct aangegeven en afgestemd.

Het zal dus niet gebeuren dat u aan het einde van het project onaangenaam verrast wordt met een factuur voor meerwerk. 

 

 

Mijn dienstverlening is altijd maatwerk. 
Ik maak daarom graag persoonlijk een afspraak over uw opdracht, zodat ik samen met u de meest passende oplossi
ng
kan vinden binnen mijn mogelijkheden.